Nieuw zwembad in Oosterhout

Kin Installatie techniek Warande

In april van dit jaar worden de installaties van de 1e fase v an het vernieuwde zwembad de Warande in Oosterhout  in gebruik genomen die door Kin installatietechniek zijn geïnstalleerd. Deze installaties werden in opdracht van hoofdaannemer Vaessen gebouwd op basis van een Design & Build overeenkomst en uitgewerkt in BIM.
Na oplevering is KIN installatietechniek twintig jaar verantwoordelijk voor de werking van deze installaties.
Lees hier meer informatie over interessante weetjes rondom duurzaamheid.

 

Afbeelding: Twitter.com