Problemen met zonnepanelen

Een zonnepaneel is de toekomst. Het biedt voldoende energie om een volledig huis draaiende te houden, mits de zon die dag genoeg heeft geschenen natuurlijk. Kortom: het is een geweldige innovatie. Toch is het nog geen optimaal apparaat, er zijn nog voldoende problemen die men ondervindt na het plaatsen van de panelen. Deze problemen met zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met de cellen of met de verbinding tussen huis en paneel. Meer informatie hierover leest u in onderstaand artikel.

Luchtbellen

Een van de grootste problemen met zonnepanelen is zeker het ontstaan van luchtbellen onder het beschermingsglas, of coating, om de cellen te beschermen. Een zonnepaneel bestaat namelijk uit een groot aantal energie-opwekkende cellen met daarover een beschermende laag om deze cellen te weren tegen schade. Toch is het nog steeds goed mogelijk dat er schade ontstaat, bijvoorbeeld in de vorm van luchtbellen. Deze ontstaan als de coating niet goed op de cellen is geplakt, waardoor er geen vacuüm wordt gecreëerd. Dit vacuüm is noodzakelijk, omdat er anders alsnog bijvoorbeeld water en lucht onder de toplaag kunnen komen. Deze creëren luchtbellen. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur op die plaatsen te hoog wordt en het rendement van dat deel sterk afneemt. Dit lijkt maar een kleine afname, maar als het gaat om veel cellen kan dit toch een aantal procenten van het totale vermogen afhalen. De oorzaak van dit probleem ontstaat bij de fabrikant. Omdat hij de kosten wil dekken en het productieproces zo snel mogelijk wil laten verlopen, besteedt hij minder tijd aan het lamineren van de panelen, waardoor de nauwkeurigheid afneemt. Het kan zelfs zo zijn dat het zonnepaneel dan volledig defect raakt.

Problemen met zonnepanelen: Hotspots

Andere problemen met zonnepanelen zijn hotspots. Dit heeft niets te maken met Wifi, maar is juist nadelig. Wanneer een monteur tijdens het plaatsen van de zonnepanelen niet zorgvuldig met de cellen omgaat, kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Dit noemt men hotspots. Deze plekken in het paneel zorgen voor een grotere weerstand en daarmee ook een oplopende temperatuur. Zoals al genoemd onder het eerste kopje, een hogere temperatuur zorgt voor minder rendement en dus minder energie. Wederom kan er ook vocht binnendringen en de panelen defect maken. Het is dus extreem belangrijk om voorzichtig met de apparatuur om te gaan.

Junction box

Onder het zonnepaneel bevindt zich een junction box. Dit is een moeilijke term voor een aansluitkast. Hierin bevinden zich allerlei verbindingsdraden die zorgen dat de opgewekte stroom naar het huis stroomt. Het is bij deze bedrading wel zo dat ze vaak erg heet worden, zeker bij een hoge zonne-intensiteit. Daarom is het van groot belang dat er genoeg koelelementen van goede kwaliteit bij deze boxen zitten. Een goedkoop zonnepaneel heeft vaak slechtere apparatuur, waardoor de kans op verbranding groter is. Hierdoor kan het paneel kapot gaan en is het zelfs brandgevaarlijk. Deze problemen met zonnepanelen zijn dus erg belangrijk om goed in de gaten te houden.